Zewnętrzny Dział Finansowy
Zewnętrzny Dział Finansowy
Świadczymy profesjonalnie usługi z zakresu doradztwa biznesowego i gospodarczego, rachunkowości, rozliczeń podatkowych oraz spraw kadrowo-płacowych.

O NAS

W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów oferujemy kompleksową obsługę w zakresie doradztwa biznesowego, księgowości, podatków, kadr i płac lub świadczymy doraźne usługi polegające na przykład na wyprowadzeniu zaległości.

Powierzenie wszelkich spraw związanych z księgowością, finansami oraz wyliczaniem zobowiązań publicznoprawnych Zewnętrznemu Działowi Finansowemu daje przedsiębiorcom komfort posiadania wydajnych procesów i systemów rachunkowości oraz uwolnienie od ryzyka operacyjnego wywołanego błędami księgowymi, które skutkować mogą odpowiedzialnością finansową za zobowiązania publicznoprawne, jak i karnoskarbową.

Zewnętrzny Dział Finansowy uwalnia przedsiębiorców od konieczności tworzenia rozbudowanego działu księgowości oraz ponoszenia wysokich wydatków związanych ze szkoleniem oraz utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanych kadr, pozwalając wszelkie siły ukierunkować na rozwój wiodącego profilu działalności firmy.

Współpraca z Zewnętrznym Działem Finansowym daje przedsiębiorcom bezpieczeństwo oraz wymierne oszczędności przy jednoczesnej poprawie wydajności, poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów finansowo-księgowych oraz opracowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

„Miarą naszego sukcesu są sukcesy naszych klientów”

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie

Aktywnie uczestniczymy w projektach podejmowanych przez naszych klientów, bo lubimy z nimi świętować wspólne sukcesy.

Dyspozycyjność

Bo wiemy, że biznes nie śpi.

Indywidualne podejście do zagadnienia

Bo nie ma dwóch takich samych firm i dwóch takich samych problemów.

Nasze usługi

Doradztwo
Pomożemy w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności i opodatkowania oraz przeprowadzimy przez proces rejestracji podmiotu w odpowiednich rejestrach. Ocenimy skutki finansowe i podatkowe planowanych przedsięwzięć i wskażemy obszary ryzyka. Obliczymy wskaźniki rentowności dotyczące całego przedsiębiorstwa lub konkretnego projektu. Opracujemy odpowiednie zestawienia służące realizacji potrzeb informacyjnych i decyzyjnych na potrzeby zarządcze, a w razie potrzeby pomożemy opracować plan naprawczy. Wesprzemy w przygotowaniu dokumentacji lub umów, zredagujemy pisma, wypełnimy wnioski. Pomożemy dobrać odpowiednie narzędzia, w tym oprogramowanie, służące jak najlepszej realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

 

Obsługa księgowa nowych i już istniejących podmiotów
W ramach obsługi księgowej stworzymy lub zaktualizujemy politykę rachunkowości i plan kont przedsiębiorstwa, dokonamy formalnej, rachunkowej i podatkowej weryfikacji dokumentów księgowych i ich ujęcia w księgach. Podejmiemy się prowadzenia wszelkich wymaganych prawem ewidencji i rejestrów. Terminowo sporządzimy wszystkie deklaracje oraz sprawozdania i prześlemy je do odpowiednich instytucji, a o wysokości ewentualnych zobowiązań publicznoprawnych poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Obsługa kadrowo- płacowa
Zajmiemy się prowadzeniem teczek osobowych pracowników oraz obsługą umów cywilnoprawnych. Będziemy prowadzili wymagane prawem ewidencje związane z zatrudnianiem pracowników. W odpowiednich terminach dokonamy zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Sporządzimy listy płac, deklaracje ZUS, podatkowe, PFRON. Będziemy monitorowali terminy ważności badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP.

 

Wyprowadzanie zaległości
Naprawimy to, co innym udało się zepsuć. Pomożemy ustalić braki w dokumentach, opracujemy priorytety i harmonogram likwidowania zaległości oraz uzupełnimy w księgach brakujące zapisy operacji gospodarczych. Obliczymy brakujące deklaracje lub sporządzimy korekty błędnych dokumentów. W razie potrzeby pomożemy w rozłożeniu zobowiązań publicznoprawnych na raty. Zaległości rachunkowe pomożemy likwidować także klientom, którzy mają własny zespół księgowy, a oferowana usługa może mieć charakter doraźny.

 

Bieżąca obsługa procesów
Stworzymy procedury, regulaminy i zarządzenia i inne dokumenty wymagane prawem lub usprawniające działanie przedsiębiorstwa. Wykonamy aktualizacje danych w odpowiednich urzędach i rejestrach, w tym w KRS.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Dlaczego jesteśmy tak dobrzy w tym co robimy? Bo kochamy naszą pracę!

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani fachowcy, którzy ciągle doskonalą swoje umiejętności przede wszystkim poprzez ciągłe dokształcanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w działach finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych zarówno małych, rodzinnych firm, jak i w korporacjach, dlatego też znana jest nam specyfika działania przedsiębiorstw działających w różnych skalach. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, przede wszystkim z prawnikami, żeby zapewnić naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie pewności i bezpieczeństwa.

Słuchamy naszych klientów i wiemy, jakie są ich oczekiwania – wykorzystujemy te doświadczenia na co dzień i niestrudzenie dążymy do tego, aby poziom świadczonych przez nas usług stale wzrastał. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów stale poszerzamy wachlarz oferowanych przez nas usług.

Zaświadczenia i certyfikaty

Ukończenie kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego
Certyfikat

Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
Legitymacja

CIT i VAT w 2017 w branży turystycznej
Certyfikat

Jednolity plik kontrolny – praktyczne ujęcie wdrożenia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nowości w podatku VAT w 2017 roku
Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu

Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu

Uczestnik Programu C.I.K.
Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa

1670

Zadowolonych Klientów

12080

Wykonanych Zadań

43200

Przesłanych Dokumentów

PARTNERZY

Mamy się czym chwalić, ale naszym klientom gwarantujemy też dyskrecję

Kontakt